facetweetgplus

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA DELS PRODUCTES DE L'EDITORIAL ANDORRA

El present acord regula les condicions generals de compra per a les diverses publicacions ofertes en aquesta pàgina web per part d'EDITORIAL ANDORRA, amb domicili al Carrer les Canasl, núm 21, d’Andorra la Vella, CP AD500 (Principat d’Andorra), (NRT), pel que el CLIENT, en el moment que completa el procés de registre i compra alguna publicació, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació.

CLÀUSULES PRIMERA.- Objecte

El present acord té per objecte la compra i acceptació per part del CLIENT de les publicacions ofertes en aquesta web per EDITORIAL ANDORRA, i el seu lliurement, conformement als termes i condicions recollits en les clàusules del present document.

SEGONA. - Procediments de compra

 • a) Escollir el llibre i afegir-lo a la Cistella de la Compra.

 • b) Efectuar l'ordre de compra.

 • c) Registrar-se com a usuari.

 • d) Emplenar el formulari.

 • f) Efectuar pagament (Visa).

TERCERA. - Preu, formes de pagament i lliuraments

A. Preu: En contraprestació per les publicacions adquirides, el CLIENT accepta pagar expressament a EDITORIAL ANDORRA, les quantitats especificades en aquest moment en la relació de preus establertes en la pàgina web www.editorialandorra.com per a la corresponent publicació triada. Tots els preus publicats inclouen l’IGI corresponent. Les despeses d'enviament NO estan inclosos en els preus indicats per a cada publicació. Aquests, s'indiquen a l'efectuar l'ordre de compra.

B. Forma de pagament:

 • a) Pagament per mitjà de targeta Visa. Se li sol·licitarà les dades de la seva targeta.

C. Lliurament de productes:

El lliurament de les comandes, així com els trà mits de sol·licitud dels mateixos, es realitzen a través d’enviament postal.

EDITORIAL ANDORRA, queda exonerada per qualsevol retard extraordinari l'origen del qual es deguin a problemes per a la recepció del producte per part del CLIENT.

Les despeses d'enviament s'indiquen en el moment d'efectuar la compra de la publicació escollida.

QUARTA. - Devolució de comandes i anul·lacions

En el cas que el CLIENT no estigui satisfet amb la compra realitzada, disposa d'un termini de 7 dies des de la recepció del producte per a la seva devolució, comprome tent -se EDITORIAL ANDORRA, al reemborsament dels diners de la compra.

Aquesta devolució no inclou les despeses d'enviament que correran a càrrec del CLIENT, excepte en el supòsit que els llibres presentin defectes, o la compra efectuada es basi en errors tipogràfics aliens a la nostra voluntat, que poguessin haver-se comès en la nostra pàgina web, i que hagin provocat la compra per error de la publicació.

La compra de llibres en format electrònic, no admet devolucions.

Solament s'accepta l'anul·lació de comandes, si no s'ha procedit a l'enviament d'aquests.

CINQUENA. - Exoneració de responsabilitats

Les opinions aparegudes en les publicacions accessibles des d'aquesta pàgina web, pertanyen als seus respectius autors, editors o distribuïdors corresponents. EDITORIAL ANDORRA queda exonerada directa i indirectament de qualsevol responsabilitat.

SISENA. - Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement d'EDITORIAL ANDORRA, qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant EDIT ORIAL ANDORRA exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement d'EDITORIAL ANDORRA en correu electrònic o telèfons indicats en aquest contracte.

SETENA.- Compromís, accept ació i validesa del contracte

 • A) Tal com indica en la política de privadesa de la nostra pàgina web, el CLIENT és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veraç, així com de l'actualització dels mateixos.

 • B) B. El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privadesa de la pàgina web de l'EDITORIAL ANDORRA.

 • C) El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.

 • D) El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “clic ” corresponent indicat en la nostra pàgina www.editorialandorra.com i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.

VUITENA. - Llei aplicable i resolució de conflictes

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis Andorranes.

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Estigues al dia de totes les nostres activitats i novetats editorials

Contacte

 • Editorial Andorra
 • +376 802 925
 • +376 328 175

Carret de compra

 x 
Carret buit